Moduły dla wózków widłowych

Moduły dla wózków widłowych
MCB-FMI
Moduł MCB-FMI odczytuje z magistrali CAN-Bus wózka widłowego wybrany w konfiguracji jeden z parametrów (prędkość, stopień naładowania akumulatora lub pochylenie masztu) i prezentuje jego wartość na trójkolorowym wyświetlaczu LED a dla zakresu alarmowego jest generowany sygnał dźwiękowy.
odczyt danych wejściowych z magistrali CAN-BUS