UWAGA: Moduły wycofane z produkcji !

Moduły do konwersji danych z magistrali CAN-BUS samochodów osobowych na inny standard, umożliwiając przesłanie danych z tychże pojazdów osobowych (różnych marek) do rejestratorów telemetrycznych posiadających wejścia w innym standardzie.

MCB10-RS232
___WYCOFANY_Z_PRODUKCJI___
Moduł do konwersji danych z magistrali CAN-BUS samochodów osobowych na standard RS232. Umożliwia przesłanie danych z pojazdów (osobowych różnych marek) do rejestratorów telemetrycznych posiadających wejście RS232.
MCB10-UART
___WYCOFANY_Z_PRODUKCJI___
Moduł do konwersji danych z magistrali CAN-BUS samochodów osobowych na standard UART. Umożliwia przesłanie danych z pojazdów (osobowych różnych marek) do rejestratorów telemetrycznych posiadających wejście UART.