Deklaracja Polityki Jakości

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników jesteśmy firmą oferującą wysokiej jakości elektroniczne wyposażenie o nowoczesnej konstrukcji przeznaczone dla pojazdów samochodowych. Naszym stałym dążeniem jest dostarczanie przez naszą Firmę urządzeń spełniających wszelkie potrzeby i wymagania nawet najbardziej wymagających Klientów a także, poprzez doskonalenie organizacji, podnoszenie kwalifikacji i odpowiednie motywowanie pracowników ciągłe zwiększanie osiągniętego stopnia wiarygodności i zadowolenia naszych Klientów.

 

Głównym kierunkiem Polityki Firmy w osiąganiu celów jakościowych jest świadome uzyskiwanie ciągłego zadowolenia Klienta od pierwszego kontaktu, tak,aby pozycja Firmy QUASAR ELECTRONICS w odczuciu Klientów była zawsze kojarzona z pozycją niezawodnego i godnego zaufania partnera.

 

Cel ten uzyskujemy poprzez:

  • odpowiedzialność każdego pracownika QUASAR ELECTRONICS za jakość realizowanych przez niego procesów,
  • znajomość przez każdego pracownika QUASAR ELECTRONICS wymogów Systemu Zarządzania Jakością, zadań do zrealizowania i odpowiedzialności za ich wykonanie,
  • wspólne działanie kadry kierowniczej i pracowników nastawione na zespołowe rozwiązywanie problemów i zapobieganie przyczynom nieprawidłowości,
  • jakość wyrobów spełniającą oczekiwania i potrzeby Klienta,
  • wysoki stopień zadowolenia Klienta, w którego realizację zaangażowanie jest kierownictwo firmy i cały jej personel.

 

Gwarancją sukcesów QUASAR ELECTRONICS wobec jej Klientów są:

  • podejmowanie współpracy z dostawcami o stabilnym i spełniającym wymagania naszych Klientów poziomie jakości,
  • staranny dobór kadr wykonawców o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym,
  • systematyczne szkolenie w zakresie nowych technologii wykonania i metodach zarządzania jakością,
  • wprowadzenie, utrzymywanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015

 

Jako kierownictwo firmy QUASAR ELECTRONICS zapewniamy, że treść Polityki Jakości jest przestrzegana na wszystkich szczeblach organizacyjnych, a skuteczność i efektywność Systemu Zarządzania Jakością jest przedmiotem naszego stałego zaangażowania i odpowiedzialności.