Polityka prywatności i pliki cookies


A. Polityka prywatności firmy „QUASAR ELECTRONICS Sp. z o.o."


I. Dane Administratora Danych Osobowych


Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma „Quasar Electronics Sp. z o.o.", z siedzibą w Warszawie (03-017) przy ul.Cieślewskich 25K, posługująca się numerem NIP 5242939396, zwany dalej „Administratorem”. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Agnieszkę Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod @ quasarelectronics.pl

 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Celem świadczenia usług zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
• zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy przez Spółkę handlową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• planowania, prowadzenia, zarządzania oraz realizacji sprzedaży za pośrednictwem naszego sklepu internetowego sklep.quasarelectronics.pl
• rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń;
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

Powyższe obejmuje udostępnianie informacji/dokumentacji po zalogowaniu się na stronę www, jednak zawsze zgodnie z prawem.

 

III. Zakres danych osobowych

 

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 

1. Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, oraz adres email, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

 

2. Dane płatnicze, takie jak konieczne do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery rachunków bankowych, oraz inne informacje związane z fakturowaniem;

 

3. Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach umowy lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa takie jak złożone zamówienia, dokonane zapłaty, wnioski oraz projekty; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami możemy przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

IV. Prawo wycofania zgody

 

W przypadku działań marketingowych przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody i w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć (wg własnego uznania).

 

V. Wymóg podania danych osobowych

 

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach Spółka nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do przetwarzania zamówień. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego o co się do nas zwrócili.

 

VI. Odbiorcy danych osobowych

 

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności współpracujemy z innymi podmiotami, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami podmiotom, którzy w celu realizacji naszych usług działają na nasze zlecenie tj. w tym pracownikom firmy Quasar Electronics, dostawcom, księgowości oraz ubezpieczycielowi.

 

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich


Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

IX. Uprawnienia podmiotów danych

 

1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia swoich danych osobowych.

 

2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

 

3. Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

 

4. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

• wysłanie e-mail na adres oid @ quasarelectronics.pl lub
• skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie wpisując w tytuł wiadomości „Ochrona danych osobowych” i kierując do Biura.

 

X. Prawo do wniesienia skargi


Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XI. Formularz kontaktowy


1. W każdym przypadku, w którym będzie Pan/Pani mieć chęć skontaktowania się z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dane wprowadzone do formularza, będą przechowywane przez nas i nie będą udostępniane bez Pana/Pani zgody.

 

2. Dane te będą przechowywane przez nas aż do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią o ich zmianę lub żądanie skasowania.

  

 

B. Informacja o plikach cookies.

1. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Pana/Pani komputera (lub innego urządzenia), w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji i/lub zapamiętywania Pana/Pani działań wykonywanych przez przeglądarkę. Każda z witryn i dostawców usług internetowych zapisuje swoje pliki cookies.

 

2. Pliki cookies używane przez quasarelectronics.pl zapamiętują między innymi:
• język w jakim ma być wyświetlana witryna,
• obsługi formularza kontaktowego.

Witryna quasarelectronics.pl korzysta m.in. z usług serwisów YouTube i Google Maps, które stosują własną politykę plików cookies i nie ma wpływu na zapisywane przez te serwisy plików cookies.

 

3. Określenie sposobu obsługi plików cookies i zarządzanie już zapisanymi plikami cookies jest możliwe przez zmianę konfiguracji używanej przez Pana/Panią przeglądarki internetowej. Odpowiednie informacje na ten temat są dostępne w jej (tj przeglądarki internetowej) ustawieniach i opisach działania.

 

4. Należy pamiętać, że zmiana ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, przez odrzucenie ich zapisywania może spowodować utrudnienie lub ograniczyć jakość korzystania z witryny internetowej.

  

 

C. Postanowienia końcowe

1. Gdy powyżej jest mowo o RODO to dotyczy to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

2. Aktualizacja zapisów w Polityce Prywatności ma na celu zachowanie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.