Pliki cookies, ceny i polityka prywatności

A. Informacja o plikach cookies.

1. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Pana/Pani komputera (lub innego urządzenia), w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji i/lub zapamiętywania Pana/Pani działań wykonywanych przez przeglądarkę. Każda z witryn i dostawców usług internetowych zapisuje swoje pliki cookies.

 

2. Pliki cookies używane przez quasarelectronics.pl zapamiętują między innymi:
• język w jakim ma być wyświetlana witryna,
• obsługi formularza kontaktowego.

Witryna quasarelectronics.pl korzysta m.in. z usług serwisów YouTube i Google Maps, które stosują własną politykę plików cookies i nie ma wpływu na zapisywane przez te serwisy plików cookies.

 

3. Określenie sposobu obsługi plików cookies i zarządzanie już zapisanymi plikami cookies jest możliwe przez zmianę konfiguracji używanej przez Pana/Panią przeglądarki internetowej. Odpowiednie informacje na ten temat są dostępne w jej (tj przeglądarki internetowej) ustawieniach i opisach działania.

 

4. Należy pamiętać, że zmiana ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, przez odrzucenie ich zapisywania może spowodować utrudnienie lub ograniczyć jakość korzystania z witryny internetowej.

 

 

B. Ceny

Informacje zawarte w niniejszej witrynie, w szczególności informacje dotyczące cen produktów nie stanowią wiążącej oferty handlowej ani zobowiązania w rozumieniu przepisów Prawa. Wszystkie prezentowane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

 

C. Polityka prywatności dla Klientów firmy „QUASAR ELECTRONICS” PAWEŁ BOCHEŃSKI.

Poniżej wybrane fragmenty - pełny tekst dostępny do pobrania jako plik PDF tutaj.

 

I. Dane Administratora Danych Osobowych


Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Paweł Bocheński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Quasar Electronics” Paweł Bocheński, z siedzibą w Warszawie (03-017) przy ul.Cieślewskich 25k, posługujący się numerem NIP 5241228598, zwany dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo @ quasarelectronics.pl.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


Celem świadczenia usług zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach (w tym udostępnianie informacji/dokumentacji po zalogowaniu się na stronę www), jednak zawsze zgodnie z prawem.

 

W celu wykonania świadczonych przez nas usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• Imię,
• Nazwisko,
• W przypadku działalności gospodarczej: nazwa firmy,
• Adres zamieszkania, a w przypadku działalności gospodarczej: adres siedziby,
• Numer NIP (jeśli dotyczy),
• Adres e-mail,
• Numer telefonu.


Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania danej usługi/umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia wcześniejszych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

III. Prawo wycofania zgody

 

1. W przypadku działań marketingowych przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody i w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć (wg własnego uznania).

 

2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
• wysłać e-mail bezpośrednio do Administratora na adres rodo @ quasarelectronics.pl lub
• skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie wpisując w tytuł wiadomości „Ochrona danych osobowych” adresowany do Biura.

 

IV. Wymóg podania danych osobowych

 

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i jest Pani/Pana decyzją. Jednakże udostępnienie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z świadczonych przez nas usług.

 

2. Abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail— bez tego nie jesteśmy w stanie wykonać usługi.

 

3. Abyśmy mogli bezpośrednio przekazać Panu/Pani informacje o naszych produktach (działania marketingowe) konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – bez tego nie jesteśmy w stanie Państwa przesyłać wiadomości.

 

4. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, a w przypadku działalności gospodarczej: firmy, adresu siedziby i numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo jej wystawić.

 

V. Odbiorcy danych osobowych

 

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności współpracujemy z innymi podmiotami, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami podmiotom, którzy w celu realizacji naszych usług działają na nasze zlecenie tj. w tym pracownikom firmy Quasar Electronics, dostawcom, księgowości oraz ubezpieczycielowi.

 

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich


Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


VII. Okres przetwarzania danych osobowych

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

VIII. Uprawnienia podmiotów danych

 

1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia swoich danych osobowych;

 

2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

......

5. Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

 

6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

• wysłanie e-mail na adres rodo @ quasarelectronics.pl lub
• skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie wpisując w tytuł wiadomości „Ochrona danych osobowych” i kierując do Biura.

 

IX. Prawo do wniesienia skargi


Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Gdy powyżej jest mowo o RODO to dotyczy to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

2. Aktualizacja zapisów w Polityce Prywatności ma na celu zachowanie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Pełny i aktualny tekst Polityki Prywatności jest dostępny do pobrania jako plik PDF tutaj.