Moduły serii MCB-CLICK-... zostały zaprojektowane by umożliwić bezstykowy odczyt sygnałów z magistrali danych samochodu. Istotą działania tych modułów jest "odtworzenie" sygnału z magistrali danych bez elektrycznych/fizycznych podłączeń do niej.

 

Moduły służą wyłącznie do odczytu danych - nie ma "fizycznej" możliwości jakiejkolwiek transmisji "do" fabrycznej instalacji samochodu. Wyjściem modułu są przewody z sygnałem identycznym jak na magistrali danych samochodu. Tak otrzymany sygnał można podłączyć na wejście dowolnego urządzenia (dowolnego producenta).

 

Rozwiązanie takie chroni przed skutkami błędnego podłączenia urządzeń firm trzecich do magistrali danych pojazdu jak też przed (ewentualnymi) "formalnymi problemami" ze strony producenta/gwaranta pojazdu z tytułu "ingerencji w instalację sygnałową pojazdu".

MCB-CLICK-CAN
MCB-CLICK-CAN umożliwia bezstykowy (tzw. "contact-less") odczyt sygnałów z magistrali CAN-Bus dowolnego samochodu.
MCB-CLICK-J1708
MCB-CLICK-J1708 umożliwia bezstykowy (tzw. "contact-less") odczyt sygnałów z magistrali J1708 pojazdu.